Konjak (cognac på engelska) är en typ av destillerat vin som har lagrats på ekfat. Vinet har tillverkats i regionen Cognac i Franrike. Regionen består av sex distrikt, vilka är Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bon Bois och Bois Ordinaires. Konjakchampagne har med andra ord ingenting med champagne att göra, utan handlar om konjak bestående av druvor som odlats i destrikten Grande Champagne och Petite Champagne. Destriktet Grande Champagne anses vara platsen varifrån de bästa vinerna för destillering kommer ifrån.

Ordet Champagne i distriktsnamnet kommer ursprungligen från latinets campania, campaniae (1:a dekl., fem. subs.), vilket står för fruktbar jord. I dagsläget används begreppet för kritrika jordar, där odlingarna har hög kvalitet.