Hur länge champagne håller beror på en mängd olika faktorer, såsom hur den förvaras, hur den tillverkats, hur stor mängd dryck som är i flaskan samt vilken kvalitet champagnen har. Om det är en finare champagne kan den hålla upp till 20 eller 30 år. Om den är öppnad och en billigare variant håller den mellan tre till fyra dagar i kylskåp så länge korken är försluten. Hållbarheten kan dock minska om det enbart är lite dryck kvar i flaskan, då champagnen oxiderar när den kommer i kontakt med luft.

Champagne kan dock oftast lagras i flera år så länge flaskan inte har öppnats. Optimala förhållanden för lagring är en temperatur mellan 10-15 grader, att flaskan är i liggande ställning om de är förslutna med en naturkork (då korken annars lätt torkar ut, varpå det kommer in luft i flaskan) samt att flaskan är på en mörk och fuktig plats där temperaturen är jämn. Luftfuktigheten bör ligga mellan 55-70 procent. Ett perfekt ställe för att lagra champagne är därför en vinkällare.